Топо геодезия

Топо-геодезические работы с целью получения необходимых исходных данных для планирования или строительства подготовки земли.

Посмотреть больше

Полость дизайн

Мы предлагаем услуги по проектированию частных и корпоративных клиентов. Мы собрали эскиз, работать, работать и ключевых проектов. Кроме того, дома проекты.

Посмотреть больше

Детальный план

Исполнение планов A.M.T. Инвест занимается двухтысячных и далее. Мы предоставляем общих и детальных планов, качества.

Посмотреть больше

17
Мар

 
A
A.M.T. Invest OÜ on 1997. aastal asutatud ettevõtte, mille esindused asuvad Kuressaares ja Tallinnas. Meie pikaajalised kogemused ja lai teenuste valik loob terviku, kus kõik geodeesiaga seonduv on mugav ühes kohas korda ajada. Ettevõtte edumeelne meeskond väärtustab partnerlusele rajatud ausaid, eetilisi ja avatud suhteid, olles ise hooliv koostööpartnerite vastu.

Tööd teostame kokkulepitud tingimustel ja õigeaegselt ning võimalikult efektiivselt ja kulusäästvalt. Alltöövõtjate ja tarnijate valikul nõuame tõendeid nende kompetentsuse kohta, mis garanteerib tehtavate tööde ja osutavate teenuste kvaliteedi maksimiseerimise. Ettevõtte juhtkond püstitab kvaliteedipoliitika elluviimiseks eesmärgid ja tagab nende täitmise kaudu juhtimissüsteemi pideva parendamise.

Oma töös arvestame kõiki tellija individuaalseid ootusi ja nõudmisi ning meie teenus vastab seadusandluse ja muudele nõuetele.

A.M.T. Invest põhineb viiel järgneval sambal

Hoolivus - väärtustame iga klienti kui unikaalset isiksust
Vastutustunne - peame alati kinni oma lubadustest ja kokkulepetest
Partnerlus - meie klient on meie parim partner
Usaldusväärsus - jääme igas olukorras ausaks, avatuks  ja  usaldusväärseks
Professionaalsus - tagame oma teenuste kõrge kvaliteedi ja asjatundlikuse

 


Наши контакты

A.M.T. Investments Ltd
Tolli 7
Курессааре

info@amtinvest.ee
www.amtinvest.ee

 

Телефон: 51 00 729