Teostusmõõdistamine

Teostusmõõdistamise eesmärk on valminud ehitiste või selle osade asendi jm karakteristikute fikseerimine ja dokumenteerimine.

Oma sisult jaotub teostusmõõdistamine kaheks:

- Valminud objekti teostusmõõdistamine: tehnovõrgud (torustikud, kaablid jm), teed, platsid, mis tahes valmis ehitised. Need tööd tehakse Ehitusgeodeetilise uurimistööde tegemise korra järgi.

Ehitamisel oleva objekti, sh selle osade teostusmõõdistamine: mullatööd, ehitusalused, vundamentide elemendid, betoonitööd, kandevkonstruktsioon, liftišahtid jne.

Valminud objekti teostusmõõdistuse väljundiks on nii paber- kui digikandjal joonis, mis esitatakse ka omavalitsusse. Ehitamisel oleva objekti teostusjooniste väljund lepitakse kokku geodeetide ja ehitaja vahel.

Eriti oluline on maa-aluste tehnovõrkude teostusmõõdistamine. Nende mõõtmise hetkel peab torustiku või kaabli kaevis vähemalt sõlm- ja käänupunktides olema avatud. Vastasel juhul ei ole pahatihti tagantjärgi torustiku / kaabli asendit võimalik piisava täpsusega määrata. See võib olla hilisemate kaevetöödega torustikele / kaablitele põhjustatud avariide põhipõhjuseks. Lisaks määratakse teostusmõõdistamisega ka mitmed olulised parameetrid nagu näiteks isevoolse torustiku kalle.

KATMOD | MÄRKT | GEOAL | TEOMÖ | MAMÕT | DETPL | ÜLDPL | MM VILJ | MM PRN | MM TRT | MM KUR | MM NAR | MM KJ | MM RKV | MM SLM | MM VRU | MM TLN | MM | MM SRM | EP | PRJ | KVP | KLS | ARPRJ | EPRJ | EPR | PRV | PRSM | PRR | PRKJ | PRNR | PR KRS | PRTRT | PRP | PRV | PRTLN | PRSM | EM | JV | G | Y |

 

 

Наши контакты

A.M.T. Investments Ltd
Tolli 7
Курессааре

info@amtinvest.ee
www.amtinvest.ee

 

Телефон: 51 00 729